Sortowanie przedmiotów twarde – miękkie

W pokoju dziecka jest mnóstwo przedmiotów, które dziecko codziennie dotyka bez zastanawiania się nad tym czy są np. miękkie czy twarde. W czasie zabawy polegającej na sortowaniu dziecko może odkryć na nowo znane mu przedmioty i spojrzeć na nie przez pryzmat kategorii, do których mogą być przypisane.MATERIAŁY

  • trzy pudełka

  • 2 etykiety

  • przedmioty do sortowania (Im starsze dziecko, tym bardziej wyszukane przedmioty można wrzucić do koszyka.)
PRZYGOTOWANIE

Czas: 5 min

  • Do największego koszyka wrzucamy wszystkie przedmioty, które chcemy by dziecko posortowało.

  • Obok stawiamy koszyki z etykietami: TWARDE, MIĘKKIE.


ZALETY

  • Nauka klasyfikowania przedmiotów.

  • Ćwiczenie sensoryczne. Dziecko przez dotyk odkrywa różnice między przedmiotami.

  • Bardzo prosta zabawa do przygotowania.OCENA

Kryterium oceny jest zainteresowanie

i zaangażowanie w zabawę mojego syna.Dziecko i dorosły to dwie różne części ludzkości, które nawzajem wpływają na siebie i przy obopólnej pomocy powinny współistnieć w harmonii. To nie jest więc tylko tak, że dorosły musi pomagać dziecku, ale także dziecko musi pomagać dorosłemu.

Maria Montessori